close
تبلیغات در اینترنت
گلچینی از خواص سور قرآن(2)
کمی طاقت داشته باشید...

وادی ایمن

جایی برای احیای دل ها

امروز شنبه 29 دی 1397 روز خوبی داشته باشید.

مکان تبلیغات شما
آخرین ارسالی های انجمن
درخواست مطلبمــــطالب درخـــواستی خودر را از طریق لینک زیر به گوش ما برسانید .
خبر نامه با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار مطالب و سایت ما با خبر شوید .
گلچینی از خواص سور قرآن(2)
گلچینی از خواص سور قرآن(2)

59- حشر: در حکم شهيد قرار گرفتن – اجابت خواسته ها- آسان شدن مشکلات تقويت حا فظه

60- ممتحنه:دفع فقر – شفاعت شدن – درمان بيماري طحال 

61- صف : همنشيني حضرت عيسي عليه السلام - امنيت در سفرها

62- جمعه : رهايي از وسوسه هاي شيطان

63- منافقون :  رفع بيماري نفاق و شک شفاي بيمار – درمان چشم درد

64- تغابن: درک ظهور حضرت قا ِِيم عليه السلام -رفع مرگ ناگهاني

65- طلاق:رفع آ تش دوزخ –رسيدن به تو به ي نصوح 

66- تحريم : درمان صرع – دفع لرزش- درمان بي خوابي –رفع بي پولي و قرض

67- ملک (تبارک ) :مصون بودن در روز قيامت – رفع عذاب قبر – پاداشي همچون پاداش شب قدر – مونس قبر  – رفع گرفتاري روح مردگان

68- قلم :دفع عذاب قبر – رسيدن به ثواب اصحا ب کهف – رفع دندان درد – آساني محاسبه درروز قيامت –  هوش و حافظه ي کودک

70- معارج:رفع بازخواست در روز قيامت – هم منزلي با حضرت محمد(صل الله عليه و اله وسلم ) – رفع احتلام در خواب

71- نوح عليه السلام : ازدواج با حو ريه هاي بهشتي – اجابت دعا 

72- جن : فرار جنييان 

73- مزمل :  مرگ راحت و خوب - رسيدن به اجرآزاد کردن فرد گرفتار- در خواب ديدن پيامبر عليه السلام 

74- مدثر :مقامي نزديک به مقام پيامبر عليه السلام  – سعه قلب – افتخار حفظ قرآن

 

75- قيامت :همراه پيامبر عليه السلام از قبر برانگيخته خواهد شد – همراهي پيامبر عليه السلام تا عبور از پل صراط – شهادت دادن پيامبر عليه السلام و جبرئيل به ايمان او- نورانيت چهره در روز قيامت – محبوبيت نزد مردم – فروتن ساختن قلب – پاک دامن کردن انسان – از هيچ زور مداري نمي هراسد

76- انسا ن (دهر):همنشيني با پيا مبر – قوي شدن نفس ضعيف – تسکين درد قلب  – قوت بخشيدن به اعصاب تسکين نگراني و اضطراب

77- مرسلات :پيروزي بر دشمن – تسکين دل درد

78- نبا ء :مشرف شدن به خانه ي خدا – محا سبه در روز قيامت به اندا زه ي نوشتن سوره خواهد بود - به خواب نرفتن 

79- نازعات :  در امان ماندن ا ز عذاب خدا وند – نوشيدن شراب گواراي بهشتي 

80- عبس (اعمی): حفظ از رسوايي درقيامت – درمان چشم درد و آب ريزش آن

82- انفطار : ازبين رفتن حجاب ميان او وخدا وند در روز قيامت – مانع رسوايي در قيامت –  بخشوده شدن گناهان –  درمان چشم درد و تاري

83- مطففين :در امان ماندن از آتش جهنم 

84- انشقاق:از بين رفتن حجاب ميان او و خداوند  – آسان شدن زايمان

85- بروج : در محشر همراه پيامبر و صالحان بودن –  گرفتن از شير آسان شدن بر کودک 

86- طارق : مقام والا نزد خدا داشتن – در بهشت همنشين مومنين بودن 

87- اعلي: وارد شدن به بهشت از در دلخواه  – شفاي شکستگي

88- غاشيه :مصون ماندن از عذاب جهنم – محاسبه آسان –آرام شدن گريه نوزاد –رفع بيماري دندان درد 

89- فجر:در قيامت همراه امام حسين بودن  –اعطاي حسنات فرزند پسر 

90- بلد:مشهور شدن به نيکوکاري در دنيا  – همنشيني پيامبران و شهيدان در قيامت –در امان ماندن از خشم خدا 

91- شمس:شهادت دادن همه چيز به نفع او در قيامت – عزيز شدن نزد مردم – افزايش رزق – آرام گرفتن لرز بدن

92- ليل:شهادت دادن همه چيز به نفع او در قيامت– فضيلت تلاوت ربع قرآن – پذيرفته شدن نماز نزد خدا 

93- ضحي :شهادت دادن همه چيز به نفع او در قيامت– شفاعت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) – حفاظت شيئ مخفي

94- انشراح :شهادت دادن همه چيز به نفع او در قيامت درمان بند آمدن ادرار – رفع بيماري قلب درد – شفاي زکام و سرماخوردگي 

95- تين : رسيدن به بهشت  – رفع ضرر غذا

96- علق : شهيد از دنيا رفتن – همانند کسي است که در رکاب پيامبر جنگيده – پاداش تلاوت يک جزئ از قرآن 

97- قدر :گوئي در راه خدا جهاد کردن – پاداشي همچو يک ماه روزه گرفتن در رمضان – همنشيني با بهترين مخلوقات در قيامت – در پناه خداوند بودن.

98- بينه :پيوستن به دين محمد (صلی الله علیه و آله) –در زمره مومنان برانگيخته شدن –درمان يرقان –درمان آب مرواريد و پيسي

99- زلزال:رفع زلزله –نمردن با بلاياي دنيايي –خارج شدن آسان روح از بدن  –رسيدن به پاداش تلاوت ربع قرآن 

100- عاديات :مبعوث و همنشين شدن همراه حضرت علي(علیه السلام)-رسيدن به پاداش تلاوت کل قرآن –اداي سريع قرض 

101- قارعه:در امان ماندن از دجال و آتش جهنم –سنگين گشتن ترازوي احسان -نيکو گشتن تجارت

102- تکاثر:رفع عذاب قبر –مقرر داشتن صواب صد شهيد –ايستادن چهل رديف فرشته در نماز با وي  –بخشوده شدن گناهان 

103- عصر:برانگيخته شدن با چهره خندان و درخشان در قيامت–عاقبت به خير شدن 

104- همزه:دفع فقر –فزوني رزق-دفع مرگ بد 

105- فيل:شهادت دشت ها بيابان ها و کوهها به نماز گزار بودن او در قيامت –بازخواست نشدن در قيامت –درامان ماندن از عذاب و مسخ نشدن در دنيا

106- قريش:سوار بر مرکب بهشتي برانگيخته شدن –اغطاي پاداشي چون طواف خانه خدا و اعطکاف در مسجدالحرام 

107- ماعون :همانند کسي شدن که نماز و روزه اش مورد قبول خدا قرار گرفته-محاسبه نشدن در قيامت –بخشوده شدن گناهان 

108- کوثر:از حوض کوثر سيراب شدن –هم صحبتي با رسول خدا  –ديدن پيامبر در خواب

109- کافرون:رسيدن به ثواب تلاوت ربع قرآن –از شرک مبّرا شدن –بخشيده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش – شهيد مردن و شهيد بر انگيخته شدن  –در امان ماندن از وحشت قيامت 

110- نصر:پيروز شدن بر تمام دشمنان  –پناه از گرماي دوزخ و آتش جهنم  –گشوده شدن درهاي خير و برکت در دنيا-استجابت حاجات – ثواب کسي که در رکاب پيامبر ودر فتح مکّه بوده – پذيرفته شدن نماز در درگاه الهي

111- لهب(مسد):تنفر از ابو لهب –تسکين درد شکم 

112- اخلاص (توحيد):بخشوده شدن گناهان پنجاه سال –اعطاي خير در دنيا و آخرت - بخشيده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش –پس از مرگ فرشتگان و جبرئيل بر بدن او نماز مي خوانند-در امان بودن از بديهاي مردم-رفع بيماري شر و زور –پذيرفته شدن توبه –حفاظت از او –گناه نکردن –همچون تلاوت يک سوم قرآن و تورات وانجيل و زبور بودن –در امان بودن مال و ثروت –دور شدن فقر از خانه –تلاوت آن مانند تلاوت تمام قرآن است –نجات از عذاب -دوزخ خدا دوستار او خواهد بود –حافظ در برابر هر آفت و بلا بودن  .

113- فلق:محفوظ و سالم ماندن تا زمان مرگ –پاداش همچون کسي که حج واجب و عمره نموده و روزه گرفته مقرر داشتن -دفع چشم زخم و بدي ها و بلايا- رسيدن به پاداش بزرگ همانند کسي که در مکه روزه گرفته بوده

114- ناس:در امان بودن از درد بيماري  –در امان بودن از گزند جنيان و وسوسه –پذيرفته شدن نماز .

 

برای اطلاعات بیشتر:

http://www.s-a-khatami.com/ghoran%20darmani/savab%20o%20khavas/betor%20ejmal/betor%20ejmal.htm

برچسب ها : معرفی سوره ها , خواص قرآن , فواید قرائت , آشنایی با سوره ها , فضایل ,

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
 • پیشنهادی
 • پربازدید
 • جدید
 • نظرات

درباره سایت


سلام و عرض احترام. هدف از ثبت این وبلاگ(با موضوع مرگ و قیامت)، ذخیره اخروی و استفاבه معنوی و ماבے و نیز اهمیت طرح کرבלּ مبحث مرگ و تاثیر مطلوب یاב آלּ بر روے زندگے است. ضمنا کپے از مطالب نیز بلامانع است. و مایل به تباבل لینک با سایت هاے ارزشے هستم. یه خواهش و این که ما رو از בعاے خیرتوלּفراموش نکنید. ************ چنین نیست (که انساלּ میپندارב! او ایماלּ نمیآورב) تا موقعے که جاלּ به گلوگاهش رسد، و گفته شوב: «آیا کسے هست که (این بیمار را از مرگ) نجات בهد؟!» و به جدائے از בنیا یقین پیدا کند، و ساق پاها (از سختے جانداבלּ) به هم بپیچد! (آرے) בر آלּ روز مسیر همه بسوے (בاבگاه) پرورבگارت خواهد بوב! ./ 【سـورۀ قیـامـﭟ】************ ---حضرت امیر المومنین علی علیه السلام فرموند:دو چیز را هرگز فراموش نکن.خدا را/مرگ را.------

آمار سایت

 • کل مطالب : 143
 • کل نظرات : 92
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 11
 • بازدید امروز :117
 • باردید دیروز : 26
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 246
 • بازدید ماه : 595
 • بازدید سال : 595
 • بازدید کلی : 290,203
 • آرشیو

  لینک دوستان

  جستجو


  کدهای اختصاصی

  قرآن آنلاین

  صفحه خانگی کردن وبلاگ

  برای پخش موزیک وبلاگ, play کنید

  عضویت سریع

  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد